OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE POGOŃ SKWIERZYNA

10.07.2017

Do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pogoń Skwierzyna na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Nazwa zadania: „Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 18 lipca 2017 r., każdy może zgłosić uwagi do w/w oferty.

Ogłoszenie dostępne jest TUTAJ
Oferta dostępna jest TUTAJ