SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO MOF GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 2030

30.12.2021

Drodzy Mieszkańcy,

Gmina Skwierzyna w ramach współpracy z następującymi gminami: Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn nad Odrą, Strzelce Krajeńskie, Witnica, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Powiat Gorzowski mającymi wspólne uwarunkowania rozwoju i wspólne cele rozwoju przystąpiła do stworzenia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030.

W ramach prac nad w/w dokumentem zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.165.2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030  zorganizowane zostały w dniu 8 grudnia 2021r. w Sali Widowiskowej w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury w Skwierzynie konsultacje społeczne.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Rady Miejskiej w Skwierzynie, Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim, a także osoby reprezentujące jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie Gminy Skwierzyna.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji dotyczących zapisów zawartych w projektach dokumentów omawianych tj. Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 oraz Diagnozie strategicznych uwarunkowań rozwojowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego zostały zebrane wnioski, które są zaprezentowane w sprawozdaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkim osobom aktywnie uczestniczącym w pracach nad w/w dokumentami serdecznie dziękuję, gdyż każda opinia i sugestia jest znacząca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla rozwoju naszej Gminy.

 

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia

Do pobrania: