CHODNIK PRZY UL. KOPERNIKA GOTOWY !

07.07.2017

Zakończyły się prace przy remoncie i budowie chodnika na ul. Kopernika. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Skwierzynie.  Położono nową nawierzchnię na odcinku 380 metrów i szerokości 1,5 metra oraz wykonano zjazdy do wszystkich nieruchomości.
Koszt wykonanych prac wyniósł: 125.718,05 zł.
Ale to jeszcze nie koniec inwestycji na skwierzyńskich ulicach.
W najbliższym czasie, po wyłonieniu wykonawców, rozpoczną się prace przy kolejnych chodnikach/ulicach i tak:

- Przebudowa oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Bolesława Chrobrego.
Zakres inwestycji obejmuję przebudowę oraz budowę ciągu pieszego o łącznej długości ok. 620m. Ciąg komunikacyjny będzie podzielony na ciąg pieszy i ścieżkę rowerową. Ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 – 2,0m o nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym. Ciąg pieszy o szerokości 1,65 – 2,0m, nawierzchnia z prefabrykowanej kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym. Przestrzeń pomiędzy ciągiem komunikacyjnym a istniejącymi obiektami mieszkalnymi będzie wypełniona kostką betonową bezfazową w kolorze szarym.
Planowany termin wykonania do końca października 2017 roku.

- Przebudowa drogi gminnej – ul. Bema.
Zakres prac obejmować będzie budowę ciągu jezdnego o szerokości 4 metrów i długości 220 metrów z kostki betonowej typu EKO – BEHATON oraz chodników o szerokości 1 metra po obu stronach jezdni z kostki betonowej.
Planowany termin wykonania do 01.09.2017 roku.

- Rozbudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Sportowej
 W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik o długości 520 metrów i szerokości 1,5 do 2,0 metrów z kostki betonowej. Dodatkowo wykonane zostaną zjazdy do wszystkich posesji.  
Planowany termin wykonania do 31.10.2017 roku.

Szacowana wartość wskazanych inwestycji to prawie 1.100.000,00 zł