KOLEJNA INWESTYCJA Z RZĄDOWYM WSPARCIEM ZAKOŃCZONA – PRZEBUDOWA UL. POLA MIĘDZYRZECKIE.

13.12.2021

W listopadzie zakończono przebudowę ul. Pola Międzyrzeckie w zakres wykonanych prac objął : 

- przebudowę nawierzchni jezdni,
- budowę chodnika, - budowę pobocza,
- budowę przepustu, - przebudowę zjazdów,
- wykonanie opaski z grysu, - wycinkę drzew, - wykonanie skarp, - rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych,
- dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu projektowanego zagospodarowania z istniejącym.

Na powyższą inwestycję Gmina Skwierzyna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie prawie 900 tys. zł.