BURMISTRZ ODPOWIADA … W/S BUDŻETU NA 2022 ROK

03.12.2021

W związku z bardzo licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie planowanych inwestycji na 2022 rok uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą o finansach publicznych  15 listopada złożyłem do Rady Miejskiej projekt budżetu gminy na rok 2022 wraz z propozycją planowanych inwestycji.

Zaproponowałem realizację niżej wymienionych inwestycji na ogólna kwotę blisko 26 mln złotych.

1. Remonty przepustów i rowów melioracyjnych,

2. Bieżące remonty i naprawy dróg na terenach wiejskich i miejskich,

3. Dokumentacja na budowę oczyszczalni ścieków w Murzynowie,

4. Przebudowa ul. Głowackiego, Partyzantów, Partyzanckiej, Czerwonego Krzyża oraz ul. Rynek, wraz z połączeniem z promenadą w Skwierzynie,       

5. Przebudowa ul. Garnizonowej (za budynkiem nr 13-16) w Skwierzynie,

6. Modernizacja ul. Przybrzeżnej w Skwierzynie,

7. Przebudowa ul. Przedszkolnej w Murzynowie,

8. Wykonanie chodnika pomiędzy cmentarzami komunalnymi w Skwierzynie,

9. Budowa chodnika od ul. Sportowa do Bledzewskiej w Skwierzynie,

10. Rozbudowa ul Parkowej o budowę chodnika od ul. Gorzowskiej do Sportowej w Skwierzynie,

11. Budowa chodnika przy ul. Roosevelta w Skwierzynie,

12. Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Skwierzynie,

13. Przebudowa drogi gminnej w Gościnowie II etap,

14. Budowa drogi w Wiejcach kierunek Lubiatów,

15. Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej przy kościele w Wiejcach,

16. Dokumentacja na budowę drogi gminnej w Krobielewku,

17. Rozbudowa chodnika od ul Jana XXIII do Wyszyńskiego w Skwierzynie,

18. Przebudowa drogi przy ul. Garnizonowej w Skwierzynie,

19. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Rynek w Skwierzynie,

20. Budowa chodnika przy ul. Niepodległości w Skwierzynie,

21. Udzielenie dotacji Powiatowi Międzyrzeckiemu na modernizację drogi powiatowej w obszarze Gminy Skwierzyna.

22. Wymiana dwóch przystanków autobusowych w Trzebiszewie,

23.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Świniarach etap I- dokumentacja.

24. Budowa stacji rowerowych,

25. Dofinansowanie do modernizacji elewacji budynków,

26. Wniesienie wkładu w celu utworzenia spółki komunalnej w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,

27. Remonty w lokalach i budynkach komunalnych,                                                                     

28. Kompleksowe uzbrojenie strefy przemysłowej w Skwierzynie,

29. Budowa kolumbarium i program cmentarz w Skwierzynie,

30. Opłata za wdrożenie i szkolenie systemów Zeto (Faktura, Przelewy masowe),

31. Dotacja na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Skwierzyna,

32. Wykonanie doświetleń tablic szkolnych w ZE,

33.  Oświetlenie awaryjne w Internacie ZST,

34. Modernizacja jednostek oświatowych,

35. Remonty jednostek oświatowych,

36. Zakup urządzenia do laparoskopu,

37. Budowa pumptracka w Parku Przemysła II w Skwierzynie,

38. Modernizacja oświetlenia drogowego na LED,

39. Dotacje na wymianę pieców  tzw. kopciuchów na systemy ekologiczne zmniejszające emisję spalin,

40. Zakup lamp solarnych w Dobrojewie,

41. Budowa sygnalizacji świetlnej: skrzyżowanie 2 lutego, Batorego, Chrobrego i Piłsudskiego
w Skwierzynie,

42. Dostawa i montaż lamp solarnych na placu zabaw w Gościnowie i Osetnicy,              

43. Dostawa i montaż oprawy ulicznej w Krobielewku,

44. Projekt, montaż słupa oświetleniowego w Krobielewku,

45. Dotacje na pogłębianie studni,                        

46. Utworzenie Centrum Edukacji Historycznej w Skwierzynie,

47. Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów na sali wiejskiej w Murzynowie, 

48. Naprawa poszycia dachowego na sali wiejskiej w Świniarach,

49. Budowa hali sportowej w Murzynowie,

50. Budowa hali sportowej pełnowymiarowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie,

51. Budowa hali sportowej w Trzebiszewie,

52. Rewitalizacja lewego brzegu Warty wraz z basenem rzecznym - budowa slipu w Skwierzynie,

53. Rozbudowa placów zabaw w Skwierzynie,

54. Siłownia plenerowa na Osiedlu Leśnym w Skwierzynie,

55. Przebudowa pawilonu socjalnego w OSIR.

 

Przedstawionymi propozycjami do budżetu zajmie się Rada Miejska podczas obrad sesji w dniu 16 grudnia 2021 roku.

Bardzo dziękuję mieszkańcom za zainteresowanie sprawami naszej gminy oraz proszę o kolejne pytania, które proszę kierować na adres mailowy: burmistrzatskwierzyna [dot] pl lub pod nr tel. 510 294 998.      

               

z wyrazami szacunku
Lesław Hołownia
Burmistrz Skwierzyny