DZIEŃ Z BURMISTRZEM SKWIERZYNY

05.07.2017

3 czerwca odbywał się Festyn Rodzinny w Przedszkolu „Gromadka Misia Uszatka” przy ulicy Mickiewicza, w którym uczestniczyły całe rodziny.  Atrakcjami były występy dzieci dla swoich rodziców, gry i zabawy sportowe, a także loteria fantowa.

Na festynie sprzedawano również pyszne wypieki, a cały dochód zostanie przeznaczony na kolejne elementy wyposażenia placu zabaw przy placówce.

Jedną z nagród był voucher, dzięki któremu można było wygrać dzień z Burmistrzem Skwierzyny - Lesławem Hołownią.

Nagrodę tę wygrali Magdalena i Mikołaj Krupińscy. Spędzili oni dzień w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, poznali tajniki jego pracy, a także zasiedli za biurkiem, aby poczuć się jak sam Burmistrz Skwierzyny. Lesław Hołownia opowiedział o swoim stanowisku pracy oraz  zaprosił na spotkanie kierowników referatów, na którym zostały omówione sprawy dotyczące remontu przedszkola oraz placów zabaw dla dzieci.