SPOTKANIE WŁADZ MIASTA Z DYREKTORAMI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, PEDAGOGAMI SZKOLNYMI ORAZ OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ.

26.10.2021

Zdalna nauka, która trwała ponad rok była koniecznością, ale też wywarła negatywny wpływ na dzieci i młodzież.

Braki dydaktyczne, brak kontaktów społecznych, zbyt długie siedzenie przed komputerem, poczucie osamotnienia, a nawet objawy depresji.

Negatywne skutki można by długo wymieniać. Kłopoty nie zniknęły jednak po otwarciu szkolnych klas.

Tematem spotkania było znalezienie sposobów na to, aby zadbać o stan emocjonalny i budowanie odporności psychicznej, które umożliwią uczniom naszych szkół  prawidłowe funkcjonowanie  w szkole.