OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA POGOŃ SKWIERZYNA

19.10.2021

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pogoń Skwierzyna na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji i udziału w zawodach, turniejach, rozgrywkach i innych imprezach sportowych

Nazwa zadania: Rozwój sportowy dzieci i młodzieży