OGŁOSZENIE NR 11/2021 O PRZETARGU

01.10.2021

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży:

*         nieruchomość położoną w obrębie 4 Murzynowie, Gmina Skwierzyna, zabudowaną budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 32m2, obejmującą działkę gruntu Nr 604 o pow. 400m2,

*         nieruchomość położoną w obrębie 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna o łącznej pow. 2.025m2, obejmującą zabudowaną budynkiem po byłej, obecnie nieczynnej hydroforni działkę gruntu Nr 212/8 o pow. 1.825m2 i niezabudowaną działkę gruntu Nr 216/2 o pow. 200m2,

*         niezabudowane działki Nr: 73/4 o pow. 1.020m2, 73/9 o pow. 1.096m2, 73/14 o pow. 1.346m2, 74/15 o pow. 1.115m2, zlokalizowane położone w obrębie 5 Świniary, Gmina Skwierzyna, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 16 listopada 2021r. o godz. 10:00i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 11/2021 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 30 września 2021 r.

Wadium należy wnieść do dnia 10 listopada 2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.