II KADENCJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

29.09.2021

28.09.2021r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie kończące II kadencję tego gremium. Uczestniczyli w nim Radni Seniorzy oraz zaproszeni goście :
- Burmistrz Skwierzyny Pan Lesław Hołownia,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Kadłubiski
- Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pan Tadeusz Przybyłka
- Sekretarz Gminy Pani Bożena Kaśków
- Pełnomocnik Burmistrza ds. senioralnych Pan Maciej Zawidzki.

Podczas obrad poruszane były następujące tematy:
- sytuacja gospodarcza gminy- przedstawił burmistrz Lesław Hołownia;
- program zamierzeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skwierzynie- informacja przewodniczącego Tadeusza Przybyłki;
- relacja z Lubuskiego Sejmiku Seniorów- przedstawił Włodzimierz Szopinski.

Radni Miejskiej Rady Seniorów obejrzeli prezentację podsumowującą działalność Rady I i II kadencji.

Burmistrz Skwierzyny podziękował Radnym Seniorom za dotychczasową pracę społeczną i wręczył okolicznościowe medale.