ZAWIADOMIENIE O XL SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

17.09.2021

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że  XL  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się w dniu
23 września 2021 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z sesji: nr XXXVI/21 z  24.06.2021 r., nr XXXVII/21 z 9.07.2021 r.; nr XXXVIII/21 z 23.08.2021 r., nr XXXIX/21 z 8.09.2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 14 czerwca 2021 r. do 10 września 2021 r.
 5. Sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie za 2020 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Socjalnej Nasz Sukces w Skwierzynie  za 2019 r.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Socjalnej Nasz Sukces w Skwierzynie za 2020 r.
 8. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Skwierzyna.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za I półrocze 2021 r.
 10. Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego  2021/2022 oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli w Gminie Skwierzyna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień  za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej (druk nr 261/21).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Klubów Dziecięcych w Skwierzynie (druk nr 262/21).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 263/21).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 264/21).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skwierzyna  (druk nr 265/21).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie 9 Nowy Dwór, Gmina Skwierzyna, obejmującej działkę  nr 34/1, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr 266/21).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 267/21).
 18. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 20.09.2021 r.  o godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 21.09.2021 r. o   godz. 13.00

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ