HALA SPORTOWA W TRZEBISZEWIE

13.09.2021

10 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podpisał umowę z wykonawcą firmą Sport Halls sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Radosława Słabę na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej namiotowej przy Szkole Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie”

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa i montaż hali namiotowej o wymiarach 25m x15m i wys. 7 m w szczycie, z oświetleniem wewnętrznym oraz ogrzewaniem do całorocznej eksploatacji jako przyszkolna sala sportowa, wraz z wykonaniem nawierzchni sportowej wewnątrz hali.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

- sporządzenie projektu budowlanego,

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- sporządzenie projektu wykonawczego,

- sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

- wykonanie prac budowlanych na podstawie tych projektów polegających na dostawie i montażu konstrukcji hali namiotowej wraz z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego wewnątrz hali,

- dostawę i montaż wyposażenia sportowego.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Planowany termin zakończenia robót: do dnia 30.06.2022 r.

Całkowita wartość robót: 1.094.000,00 zł