OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA MNIEJSZOŚCI ŁEMKOWSKIEJ – TYLKO RAZEM „LEM RAZOM”

07.09.2021

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Mniejszości Łemkowskiej – Tylko Razem „Lem Razom” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i rozpowszechniania kultury.

Nazwa zadania:

„Przywracamy pamięć kultury i tradycji Łemkowskiej”.

 

Szczegóły:

- ogłoszenie

- oferta