GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

02.09.2021

Pierwszego września 2021 r. przed budynkiem internatu  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie miała miejsce gminna inauguracja roku szkolnego 2021/2022.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie i grono pedagogiczne tej placówki, władze samorządowe, przedstawiciele gminnych placówek oświatowych, garnizonu skwierzyńskiego, stowarzyszeń i innych gminnych instytucji, poczty sztandarowe.

Miejsce inauguracji wybrano w związku z zakończoną właśnie termomodernizacją tego obiektu, która kosztowała 1 893 629,45 zł.,  w tym ok. 950 tys. zł pozyskane z funduszy unijnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

W trakcie uroczystości burmistrz Skwierzyny wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego dwóm nauczycielkom, które w sierpniu br. zdały egzamin na ten stopień przed komisją egzaminacyjną.

W tym roku awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskała Pani Karolina Szewczyk ze Szkoły Podstawowej w Murzynowie oraz Pani Barbara Grusza z Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie.