ZAWIADOMIENIE O XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

18.08.2021

Z A W I A D O M I E N I E

 

W dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Skwierzyna ze Spółdzielni Socjalnej „Nasz Sukces”.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


(-) Zygmunt Kadłubiski

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ