DRUGI ROK FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIĘCEGO NR 2 W SKWIERZYNIE

30.06.2021

Powoli dobiega końca drugi ro funkcjonowania Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie, który powstał dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców". Współfinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

W ramach zadania sfinansowane zostały prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń klubu oraz zakup i montaż wyposażenia. Dodatkowo środki przeznaczone zostały na zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 24 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 przez 24 miesiące, czyli od września 2019 r. do sierpnia 2021 r.

Dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczały do Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie bawiły się, rozwijały swoje umiejętności i poznawały otaczający je świat specjalnie wyremontowanej i przystosowanej do tego sali zorganizowanej zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wyposażenie pomieszczeń dostosowane jest do potrzeb dzieci w wieku do 3 lat i przeznaczone w równym stopniu zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. Budynek, w którym mieści się klub dostępny jest także dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki utworzeniu kolejnych 24 miejsc opieki nad dziećmi pomiędzy pierwszym, a trzecim rokiem życia wielu rodziców i opiekunów prawnych mogło swobodnie powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, a także rozpocząć aktywne poszukiwanie pracy.

Podczas zajęć z wykwalifikowanymi opiekunkami dzieci uczęszczające do Klubu poznawały nowe umiejętności, znaczenie i nazwy otaczających je przedmiotów, uczyły się wyrażać emocje oraz przyswajały zasady funkcjonowania w grupie. Niektóre z chwil zostały uwiecznione na fotografiach, z których stworzona wystawa możliwa jest do obejrzenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1 oraz w holu przedszkola w budynku, w którym mieszczą się Kluby Dziecięce przy ul. Mickiewicza 26. Zapraszamy do oglądania.