PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

15.06.2021

15.06.2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Prezes Zarządu Mariusz Herbut, Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy Agnieszką Laszczak podpisali aneks do porozumienia w sprawie pozyskania środków finansowych na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego związanego z realizacją Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

Program „Czyste Powietrze”  ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Więcej informacji  na temat programu można uzyskać w punkcie informacyjno – konsultacyjnym, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie https://www.skwierzyna.pl/pl/page/program-czyste-powietrze lub poprzez stronę https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.