PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA

15.04.2021

Szanowni Mieszkańcy,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety (w załączeniu) w celu zdiagnozowania potrzeb w zakresie zmiany źródeł ogrzewania budynków/ lokali na terenie Gminy Skwierzyna. Ankieta ma charakter sondażowy. Na jej podstawie oszacowane zostanie zainteresowanie mieszkańców Gminy pozyskaniem dofinansowania na realizację zadań z zakresu wymiany tradycyjnego, nie-ekologicznego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym , na ekologiczne źródło ogrzewania. W maju bieżącego roku Burmistrz Skwierzyny przedstawi Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i wysokość udzielania dotacji z budżetu Gminy w programie ograniczania niskiej emisji.

 Więcej informacji można uzyskać: Urząd Miejski w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,  tel.(95) 7216 535

Ankietę prosimy  złożyć w możliwie szybkim terminie, nie później niż do dnia  10.05.2021 roku do skrzynki listownej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

ANKIETA DO POBRANIA :
- wersja edytowalna
- wersja pdf