ZAWIADOMIENIE O XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

01.04.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że w  dniu  7  kwietnia  2021 r.  o godz. 13.00 odbędzie się XXXIII nadzwyczajna  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na  odległość  (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna (druk nr 223/21).
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ