OGŁOSZENIE NR 3/2021 O PRZETARGU

18.03.2021

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 3/2021 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży:

-          nieruchomości niezabudowane położone w dużym kompleksie działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Starodworskiej, w strefie peryferyjnej miasta Skwierzyna, w szczególności:

          -     działkę gruntu Nr 423 o pow. 649m2, położoną w obrębie 2 Skwierzyna u zbiegu ulicy Grzybowej i Poziomkowej,

          -     działkę gruntu Nr 428 o pow. 627m2, położoną w obrębie 2 Skwierzyna przy ul. Wrzosowej,

          -     działkę gruntu Nr 441 o pow. 672m2, położoną w obrębie 2 Skwierzyna przy ul. Poziomkowej,

-           niezabudowaną działkę gruntu Nr 91/3 o pow. 2400m2, położoną w obrębie 6 Krobielewko, Gmina Skwierzyna.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 21 kwietnia 2021r. o godz. 1000  i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 3/2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 17 marca 2021 r.

Wadium należy wnieść do 15 kwietnia 2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.