ZAWIADOMIENIE O XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

08.03.2021

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Informuję, że w  dniu 9 marca  2021 r.  o godz. 14.00 odbędzie się XXXI  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 212/21).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 213/21).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych  w zakresie  teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2021 r.  (druk nr 214/21).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o sposobie  wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Pana Lesława Hołownię  -  Burmistrza Skwierzyny (druk nr 215/21).
  7. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
  8. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący

                 Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                             (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 Projekty uchwały dostępne TUTAJ