OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU LOKALI DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

26.02.2021

Ogłoszeniem z dnia 26 lutego 2021 r. Gmina Skwierzyna przeznacza wolne lokale mieszkalne do wykonania remontu przez przyszłego najemcę.

Lokale położone są pod adresami:

  1. ul. Piłsudskiego 25/36, 66-440 Skwierzyna;
  2. ul. 2-go Lutego 5/5, 66-440 Skwierzyna;
  3. ul. Kwiatowa 12B/9 Murzynowo, 66-440 Skwierzyna;
  4. ul. Główna 20/3 Trzebiszewo, 66-440 Skwierzyna.

Podania należy składać w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna w terminie od 01.03.2021 r do 15.03.2021 r.

Formularz podania można pobrać poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skwierzyna (bip.skwierzyna.pl)

Zgodnie z uchwałą nr XXII/176/20 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 1517) o przydział lokalu do remontu mogą zabiegać osoby:

- oczekujące na lokale zamienne wymienione w § 10 ust. 1 ww. uchwały,

- umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,

- oczekującym na liście zamian, które spełniają warunki określone w § 7 ust. 1 ww. uchwały,

- w przypadku braku w terminie ofert osób wymienionych wyżej, pod uwagę będą brane oferty osób, które spełniają warunki określone w § 4 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 2 ww. uchwały.