POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. MOF

24.02.2021

W dniu 24.02.2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. przygotowania programu przedsięwzięć w ramach ZIT MOF Gorzowa Wlkp. powołanego zarządzeniem Burmistrza Skwierzyna NR 0050.25.2021.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Lesław Hołownia – Burmistrz Skwierzyny,
 2. Adam Durajczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skwierzynie,
 3. Wojciech Kowalewski – Zastępca Burmistrza Skwierzyny,
 4. Bożena Kasków – Sekretarz Gminy,
 5. Małgorzata Strzelczyk -  Kierownik Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
 6. Helena Gaj – Radna Rady Miejskiej w Skwierzynie,
 7. Maciej Tarnowski – Radny Rady Miejskiej w Skwierzynie,
 8. Tomasz Reszel – Prezes Zakładu Usług Komunalnych,
 9. Maciej Zawidzki – Dyrektor Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury,
 10. Jakub Nawrot – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie,
 11. Krystyna Filipiak – Wowczko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Murzynowie,
 12. Leszek Pawłowski – Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie,
 13. Grzegorz Mrowicki – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 14. Dorota Tomaszek – Wilska – Przedstawiciel ZSTiO,
 15. Arleta Długozima – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie,
 16. Ewa Szmańda – Przedstawiciel Zespołu Edukacyjnego.   

Tematem spotkania było wytypowanie propozycji przedsięwzięć planowanych do realizacji na terenie Gminy Skwierzyna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Zespół wypracował następujące propozycje projektów:
- budowa ścieżki rowerowej Skwierzyna – Murzynowo – Gościnowo – Stare Polichno,
- rozwój turystyki rzecznej poprzez budowę mariny rzecznej na Warcie,
- rozbudowa bazy dydaktycznej przy Centrum Kształcenia Zawodowego,
- dozbrojenie terenów inwestycyjnych.   

O kolejnych pracach zespołu będziemy państwa na bieżąco informować.