KOMUNIKAT CENTRALNEGO BIURA SPISOWEGO

10.02.2021

 


Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu
z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na
rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje
przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 Dyrektor Centralnego Biura Spisowego                                           /-/ Janusz Dygaszewicz