REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

28.01.2021

Burmistrz Skwierzyny informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna w roku szkolnym 2021/2022, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

KRYTERIA REKRUTACJI:

1/ Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa uchwała nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w  Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2/ Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określa uchwała nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skwierzyna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:

1/ Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna na rok szkolny 2021/2022 dostępne są w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 0050.16.2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Skwierzyna jest organem prowadzącym.

2/ Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna na rok szkolny 2021/2022 dostępne są w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 0050.16.2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Skwierzyna jest organem prowadzącym.

Dokumenty wyżej wymienione można pobrać poniżej:

- uchwała nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej  z 23 lutego 2017 r.

- uchwała nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej z 23 lutego 2017 r.

- zarządzenie nr 0050.16.2021  Burmistrza Skwierzyny z dnia 27 stycznia 2021 r.