INFORMACJA GMINNEGO KOORDYNATORA DS. SZCZEPIEŃ

16.01.2021

Szanowni Państwo.


Od poniedziałku 18.01.2021 roku rozpoczyna się rejestracja dla osób powyżej 80 roku życia na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w dwóch utworzonych na terenie Gminy Skwierzyna punktach szczepień:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Dr Nauk Medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, numer telefonu do rejestracji 500 687 423 lub 693 355 995 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00)

„PRZYCHODNIA” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, numer telefonu do rejestracji 693 355 644(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00)

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji Gmina Skwierzyna wraz z w/w punktami szczepień zorganizowała wydzielone numery telefonów pod którymi będzie można dokonać rejestracji pacjenta. Obsługę stanowić będą żołnierze ze skwierzyńskiego Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas rejestracji będzie można zgłosić potrzebę transportu dla osób mających trudności w poruszaniu się w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z 14 stycznia 2021 roku transport do punktu szczepień przysługuje w następujących przypadkach:
⦁ osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
⦁ osób mających obiektywnie i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko – wiejskich oraz wiejskich.

Jednocześnie informuję, że w przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 607 787 271.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  Wojciech Kowalewski
                                                                                                                                                                                  Zastępca Burmistrza Skwierzyny,
                                                                                                                                                                                  Gminny Koordynator ds. szczepień