DOPŁATY DO CZYNSZU

13.01.2021

5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy o „dopłatach do czynszu”.

W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 poz.11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.

Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. wchodzą w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. 

 

Wnioski o dodatek mieszkaniowy i o dopłatę to czynszu można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie ul. Batorego 15. w od godzinach pracy Ośrodka tj.

Poniedziałek wtorek, czwartek od 7:15 do 15:

Środa 7:15 do 16:15

piątek od  7:15 do 14:15

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 95 7171412

 

Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określają przepisy ww. ustawy

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Komu przysługuje dopłata do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagania:

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.

3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

4) wnioskodawca, musi także spełniać wszystkie warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wnioski o dopłatę do czynszu można składać do 31 marca 2021 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej ma 30 dni na wydanie decyzji.

Pieniądze trafią do właściciela mieszkania. Najemca nie dostanie ich „do ręki”.

DO POBRANIA

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu