ZAWIADOMIENIE O XXVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

07.01.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Informujemy, iż w  dniu  12 styczna 2021 r.  o godz. 10.00 odbędzie się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2021  r.  (druk nr 193/21).
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 194/21).
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski