OGŁOSZENIE NR 14/2020 O PRZETARGU

18.12.2020

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 14/2020 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

-          niezabudowane działki gruntu Nr: 498 o pow. 700m2, 513 o pow. 700m2, 531 o pow. 699m2 i 532 o pow. 699m2, położone w miejscowości Murzynowo, w rejonie ulicy Polnej i Nowej,

-          niezabudowaną działkę gruntu Nr 133/2 o pow. 1400m2, położoną przy ul. Spokojnej w Trzebiszewie, obręb 3 Trzebiszewo,  Gmina Skwierzyna,

-          niezabudowaną działkę gruntu Nr 91/3 o pow. 2400m2, położoną w obrębie 6 Krobielewko, Gmina Skwierzyna.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 26 stycznia 2021r. o godz. 10:00  i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 14/2020 Burmistrza Skwierzyny z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wadium należy wnieść do 20 stycznia 2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.