DYSKUSJA PUBLICZNA NAD ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPDOAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA

17.12.2020

Szanowni Państwo,


W dniu 21 grudnia 2020 r.  o godz. 11.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennegi gminy Skwierzyna.


Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w dyskusji:

Link do zdalnej dyskusji: https://zoom.us/j/92737695630?pwd=VzE5czVGQm9vcytjcTlydGRaR1owUT09


Meeting ID: 927 3769 5630
Passcode (hasło): 628416WAŻNA INFORMACJA!

Zdalna dyskusja publiczna organizowana przez Urząd Miejski w Skwierzynie będzie nagrywana w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołu z dyskusji publicznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.


Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu.
W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału
w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).  Nagranie z dyskusji będzie archiwizowane, a zapis cyfrowy będzie stanowił załącznik do protokołu z dyskusji.


Dyskusja publiczna przeprowadzona w trybie zdalnym przebiegać będzie w następującym porządku: dyskusja rozpoczynać się będzie informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbędzie się prezentacja projektu, a na końcu zostanie wyznaczony czas na zadawanie pytań czy zabranie głosu w dyskusji.


Uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego gminy Skwierzyna składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można przesyłać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.  

  Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

 Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnej dyskusji publicznej, której celem jest omówienie rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania Gminy Skwierzyna.

 Materiały informacyjne dotyczące projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania Gminy Skwierzyna na stronach internetowych:

 https://bip.skwierzyna.pl/48/3556/Obwieszczenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_zmiany_Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_Skwierzyna_wraz_z_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_3A/

 https://www.skwierzyna.pl/pl/news/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow/

 
Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Skwierzynie:

 Urząd Miejski w Skwierzynie

ul. Rynek 1

66-440 Skwierzyna

e-mail: a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl

https://www.skwierzyna.pl/

https://bip.skwierzyna.pl/

elektroniczna skrzynka podawcza (e-PUAP): /gminaskw/skrytka