NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

01.09.2020

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkół!
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020/2021 życzymy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy; inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz dobrej atmosfery pracy. Niech  uda się Państwu zrealizować wszystkie zamierzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Uczniom życzymy, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych i zawodowych.

Rodzicom życzymy, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda szkoła i placówka będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym.

                    

                     Zygmunt Kadłubiski                                                                         Lesław Hołownia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skwierzynie                                                  Burmistrz Skwierzyny
                        wraz z radnymi