NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

25.03.2020

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem (25.03.2020)

W dniu 24 marca br. Minister Zdrowia wprowadził zmiany do rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 r. Z tekstem dokumentu można zapoznać się tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf

Nowe zasady będą obowiązywać do dnia 11 kwietnia br. włącznie.

Poniżej przedstawiamy Państwu nowe zasady bezpieczeństwa. Więcej informacji, w tym odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na najczęściej zadawane pytania, znajdą Państwo tutaj:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Ograniczenia w poruszaniu się

Do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Ograniczenia w transporcie zbiorowym

W środkach publicznego transportu zbiorowego tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Np. jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

Całkowity zakaz zgromadzeń

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Ograniczenia dotyczące uroczystości religijnych

Do 11 kwietnia br. włącznie w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Ponadto w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

 

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

 

!

 Aktualne informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa można znaleźć m.in. tutaj:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/

 

!W dalszym ciągu apelujemy do Państwa o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, w tym przede wszystkim unikanie niepotrzebnych wyjść z domu i kontaktów z innymi osobami. Istotą walki
z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 jest ograniczanie bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum – tego nie zrobi za nas państwo, o to musimy zadbać sami! W dzisiejszych czasach można łatwo przenieść kontakty do strefy online – porozmawiać poprzez aplikacje typu massenger, skype, what’s up, lub zwyczajnie zadzwonić.

 

Jest to moment, w którym każdy z nas powinien wykazać się odpowiedzialną postawą

 

ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE,

ZOSTAŃ W DOMU,

CHROŃ SIEBIE – CHROŃ INNYCH!