POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SKWIERZYNIE

19.12.2019

W dniu 18.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Skwierzynie. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Skwierzyny Wojciech Kowalewski, kierownicy wszystkich referatów Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Skwierzyna kół łowieckich, wojska, sołtysi oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Tematem spotkania było omówienie zagrożenia związanego z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz procedur działania na wypadek wystąpienia ognisk tej choroby na terenie gminy Skwierzyna. Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał zgromadzonym najświeższe informacje dotyczące rozwoju choroby w naszym województwie, a następnie omówiono szczegółowo przewidywane scenariusze działania.

Obecnie gmina Skwierzyna znajduje się poza strefami ochronnymi dotyczącymi ognisk ASF, jednak przewiduje się, że w każdym momencie może się to zmienić. Dlatego tak ważne jest, aby gospodarze utrzymujący trzodę chlewną rygorystycznie podchodzili do spraw związanych z bioasekuracją. W przypadku szczegółowych pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z Powiatowym Lekarzem Weterynarii (95 741 22 38) lub Urzędem Miejskim w Skwierzynie (95 7216 517).