WAŻNE!!! INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW!

20.11.2019

Uwaga !!!

 

WYSOKIE KARY OD NOWEGO ROKU!

 

ZA BRAK ZGŁOSZENIA W TERMINIE ZMIAN ZWIĄZANYCH

Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW

 

 

Właściciel pojazdu, który nie zarejestruje pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej  albo nie powiadomi starosty o sprzedaży bądź nabyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce  w ciągu 30 dni będzie podlegać  karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł .

 

Podstawa prawna:

 

art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r., poz. 1190) cyt.:

„Kto: 1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.";