ŚMIECI POD KONTROLĄ!!!

15.11.2019

W związku z licznymi przypadkami zanieczyszczania terenów przy pojemnikach do segregacji odpadów lub obok wiat śmietnikowych w centrum miasta a także przypadkami pozostawiania odpadów na terenach gminnych, Urząd Miejski w Skwierzynie zakupił fotopułapki, które będą umieszczane w miejscach gdzie pojawiają się takie problemy.

Po wykonaniu przez urządzenie zdjęcia lub filmu dokumentującego moment zanieczyszczania, będzie kierowany wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu celem ukarania sprawcy wykroczenia oraz nakazu uporządkowania zanieczyszczonego terenu.

Przypominamy, że wszelkie odpady wielkogabarytowe, opony, elektrośmieci itp. są bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców Gminy Skwierzyna, którzy wnoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK mieści się na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie, ul. Chrobrego 5.