UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO NR 2 W GMINIE SKWIERZYNA

25.10.2019

27 września 2019 r. Gmina Skwierzyna reprezentowana przez Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię oraz Zastępcę Skarbnika Gminy - Justynę Kownacką podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców”. 

Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podpisał Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Łukasz Porycki.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

W ramach zadania planuje się sfinansować prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń klubu oraz zakup i montaż wyposażenia. Dodatkowo środki przeznaczone będą na zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 24 miejsc opieki na dziećmi przez 24 miesiące.

Kwota dofinansowania: 546 726,91 zł.

Wartość całkowita projektu: 643 208,13 zł.