WIZYTA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

09.10.2019

4 października 2019 roku gościliśmy w Skwierzynie Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Marcina Jabłońskiego, który w obecności dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Pana Marka Kamińskiego wręczył Burmistrzowi Skwierzyny Panu Lesławowi Hołowni promesę na dofinansowanie termomodernizacji internatu Zespoły Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wysokości prawie 950 tyś. zł.

Zakres prac obejmować będzie miedzy innymi wymianę źródła ciepła, okien, dachu, wykonanie ocieplenia, itp.

Całość zadania wynosi ponad  1mln 260 tyś. zł czego prawie 950 tyś. zł Gmina Skwierzyna pozyskała
z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Pan Marszałek podczas swojego pobytu w Skwierzynie odwiedził skwierzyńskich seniorów
w Dziennym Domu „Senior – Wigor”, a także placówki edukacyjne, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespół Edukacyjny. Warto przypomnieć, że to właśnie dzięki funduszom jakie Gmina Skwierzyna pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 udało się przeprowadzić głęboką termomodernizację Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie  za prawie 7 mln zł, wyremontować i stworzyć nowe miejsca przedszkolne za ponad 1,5 mln zł., doposażyć gabinety lekcyjne za blisko 1,8 mln. zł. czy też stworzyć nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu
w Centrum Kształcenia Zawodowego za ponad 5 mln zł.