APEL BURMISTRZA SKWIERZYNY O POMOC DLA POGORZELCÓW

19.11.2019

APEL BURMISTRZA SKWIERZYNY

W związku pożarem, jaki miał miejsce 16 września br. w Świniarach Burmistrz Skwierzyny – Lesław Hołownia wraz z poszkodowanymi Państwem Nowak zwraca się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, a także przedsiębiorców, właścicieli firm i zakładów pracy o wszelką pomoc w tej trudnej sytuacji. W pożarze zniszczeniu uległa część mieszkalna budynku. 

Nawet najmniejsza forma pomocy przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji rodziny dotkniętej pożarem. Po konsultacjach z poszkodowanymi ustalono, że najbardziej potrzebne są: środki finansowe na wykonanie prac remontowych.

W sprawie przekazania darów prosimy kontaktować się pod numerem telefonu:

Urząd Miejski w Skwierzynie
Tel. 95 721 65 11 lub 95 721 65 15

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość przekazania środków pieniężnych dla poszkodowanych. Wpłaty można dokonać na specjalne konto: 

Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66 – 440 Skwierzyna

77 8367 00000405 6166 1410 0206

Z dopiskiem „darowizna dla pogorzelców w Świniarach”

Jesteśmy głęboko przekonani, że odpowiedzą Państwo solidarnie i życzliwie na podjętą inicjatywę, za co władze Gminy Skwierzyna i poszkodowani z całego serca będą wdzięczni.

 

                                                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                     Burmistrz Skwierzyny
                                                                                                                                                              /-/
                                                                                                                                                  Lesław Hołownia