OGŁOSZENIE - WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ SUSZĘ

28.06.2019

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, informuję, iż poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wielkości szkód wyrządzonych przez suszę w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie  do dnia 4 lipca 2019 r.  - pok. nr 4.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres gospodarstwa, powierzchnia upraw ogółem w gospodarstwie, powierzchnia działek rolnych i rodzaj uprawy dotkniętej klęską, zwierzęta stany średnio roczne, nr polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych i budynków, tel. kontaktowy – wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie  pok. nr 4 i 29 lub  na stronie internetowej: www.skwierzyna.pl

Do podania należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego do ARiMR na rok 2019.

Pobierz:
- wniosek