BURMISTRZ SKWIERZYNY OGŁASZA NABÓR DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO NR 2 W SKWIERZYNIE

13.06.2019

Burmistrz Skwierzyny

ogłasza nabór dzieci do Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie

z siedzibą w Skwierzynie,  ul. Mickiewicza 26

 

W związku z planowanym uruchomieniem Klubu z dniem 2 września 2019 r., w terminie od 13 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. rodzice/opiekunowi prawni dzieci mogą składać Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie.

Karty zgłoszenia wraz z załączonymi zaświadczeniami wymaganymi procedurą rekrutacyjną należy składać w siedzibie Klubu Dziecięcego w Skwierzynie, ul. Mickiewicza 26 ( budynek Przedszkola Integracyjnego w Skwierzynie ), w godzinach pracy klubu.

Karty zgłoszeniowe można pobrać osobiście w siedzibie Klubu Dziecięcego lub elektronicznie  na stronie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie – zakładka: przedszkole/rekrutacja do Klubu Dziecięcego: http://www.spskwierzyna.net/res/viewpage.php?page_id=37

Na w/w stronie zamieszczone zostaną informacje na temat rekrutacji do Klubu oraz wzory dokumentacji związanej z naborem.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych dzieci do Klubu nastąpi do dnia 26 czerwca  2019 r. do godz. 12.00 poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych oraz listy rezerwowej w siedzibie Klubu Dziecięcego w Skwierzynie ul. Mickiewicza 26.

Rekrutację do Klubu przeprowadzi z upoważnienia Burmistrza Skwierzyny kierownik Klubu Dziecięcego w Skwierzynie p. Ewa Adamiec (nr tel. 669 090 499).

Jednocześnie informuję, że Gmina Skwierzyna złożyła wniosek aplikacyjny o wsparcie finansowe działalności klubu ze środków Unii Europejskiej ( LRPO, Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 ). W przypadku pozyskania dofinansowania z w/w środków rodzice/opiekunowie przyjętych dzieci uzyskają status uczestników i będą zobowiązani do złożenia dokumentacji przewidzianej procedurą aplikacyjną.

 

                                                                                                                                                                               Burmistrz Skwierzyny

                                                                                                                                                                                              ( - )

                                                                                                                                                                                  Lesław Hołownia

 

Skwierzyna, 12.06.2019 r.