OGŁOSZENIE NR 4/2019 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

16.05.2019

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 4/2019 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna, obejmujące:

-        działkę Nr 498 o pow. 700m2,

-        działkę Nr 499 o pow. 700m2,

-        działkę Nr 510 o pow. 699m2,

-        działkę Nr 513 o pow. 700m2,

-        działkę Nr 514 o pow. 700m2,

-        działkę Nr 518 o pow. 700m2,

-        działkę Nr 530 o pow. 699m2,

-        działkę Nr 531 o pow. 699m2,

-        działkę Nr 532 o pow. 699m2.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1
w dniu 27 czerwca 2019r. o godz. 10:00 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 4/2019 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 14 maja 2019 r.

Wadium należy wnieść do 21 czerwca 2019r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapa terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.