ZAKOŃCZONO BUDOWĘ PARKU RYB

14.05.2019

      Zakończyła się budowa Parku Ryb na terenie dawnej przystani kajakowej. W najbliższym czasie będzie jeszcze zakupione doposażenie do głównego budynku oraz wiaty.

Budowa Parku Ryb to koszt ok. 700.000 złotych, z czego ok 300.000 złotych pozyskaliśmy ze środków europejskich.

Nowy budynek z salą multimedialną, będzie miejscem do przeprowadzania zajęć edukacyjnych, spotkań czy konferencji.

Wiata rekreacyjna  z miejscem do grillowania to znakomite miejsce do spotkań biesiadnych. Ścieżka edukacyjna z makietami ryb jak i wyposażenie sali multimedialnej przybliżą nam historię rybołówstwa w Skwierzynie jak i gatunki ryb, które występują w Obrze i Warcie.

Administrator obiektu, Ośrodek Sportu i Rekreacji , będzie udostępniał go nieodpłatnie po uprzedniej rezerwacji.