WIZYTA MINISTER I WOJEWODY W SKWIERZYNIE

20.03.2019

         Dnia 19 marca Skwierzynę odwiedzili przedstawiciele władz rządowych pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z panem Władysławem Dajczakiem – Wojewodą Lubuskim, którzy spotkali się z Burmistrzem Skwierzyny – Lesławem Hołownią. Podczas spotkania omawiano sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem skwierzyńskiego samorządu.