MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W SKWIERZYNIE POWOŁANA

26.03.2018

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia Zarządzeniem nr 0050.42.2018 z dnia 21 marca 2018 roku powołał Młodzieżową Radę Miejską w Skwierzynie.

26 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2020. Otwarcia posiedzenia dokonał najstarszy wiekiem radny - Mikołaj Wyrembski. Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia pogratulował wszystkim radnym zdobycia mandatu zaufania społecznego w swoich szkołach, a następnie wręczył nominacje na ręce świeżo wybranych Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie.

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej na kadencję 2018 - 2020 powołani zostali:

1. Anus Paulina
2. Drapała Oliwia
3. Dziobek Gabriela
4. Janas Alicja
5. Matkowska Alicja
6. Milej Milena
7. Perka Mikołaj
8. Rubis Anna
9. Seroka Julia
10. Suchostawski Miłosz
11. Szkudlarek Magdalena
12. Urbanek Marcel
13. Werkowska Liwia
14. Wyrembski Mikołaj
15. Zając Klaudia

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie nowo powołanej Rady wyłonili komisję skrutacyjną z przewodniczącą komisji - Pauliną Anus oraz członkiniami - Gabrielą Dziobek i Alicją Janas.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie został Mikołaj Wyrembski z Zespołu Szkół Technicznych, zaś zastępcą przewodniczącego wybrana została Anna Rubis z Liceum Ogólnokształcącego.

W I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej udział wzięli również: Przewodnicząca Rady Miejskiej - Zofia Zawłocka, Zastępca Burmistrza Skwierzyny - Wojciech Kowalewski, Radny Rady Miejskiej w Skwierzynie - Maciej Tarnowski, Sekretarz Gminy - Bożena Kaśków, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów - Włodzimierz Szopinski, Dyrektorzy jednostek oświatowych Gminy Skwierzyna - Leszek Pawłowski, Edyta Kosowska - Pallasch, Grzegorz Mrowicki, Krystyna Filipiak - Wowczko oraz szkolni koordynatorzy wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej i opiekunowie - Anna Stasz, Elżbieta Kownacka, Katarzyna Dubiec - Górnicka, Marta Pawluk - Kuźmińska.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Skwierzynie - Zofią Zawłocką życzyli młodzieżowym radnym, aby podejmowali same trafne decyzje oraz zapewnili, że będą wspierać młodzież w działaniach podejmowanych na rzecz mieszkańców naszego miasta, w szczególności młodzieży.

Kolejne posiedzenie MRM zaplanowano na dzień 23 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.