OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

20.03.2018

W dniu 19 marca 2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skwierzynie oraz Gmina Skwierzyna.

W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół z  terenu Gminy Skwierzyna podzieleni na trzy  grupy wiekowe:

1.    szkoły podstawowe: klasy I – VI;
2.    szkoły podstawowe: klasy VII oraz klasy II i III gimnazjum;
3.    szkoły ponadgimnazjalne.

Turniej przeprowadzony został w formie dwuetapowej: pierwszy stanowił test pisemny; drugi to część ustna, do której zakwalifikowało się po pięcioro uczestników z każdej grupy z największą ilością punktów zdobytych w teście.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:

1.    Przewodniczący – mł. bryg. Dariusz Rzepecki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu;
2.    Sekretarz – Marcin Sosnowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach;
3.    Członek – st. kpt. Mirosław Ferenc z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu;
4.    Członek – Michał Kowalewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skwierzynie;
5.    Członek – Grzegorz Mrowicki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiszewie.

W przerwie pomiędzy pisemną a ustną częścią eliminacji uczestnicy Turnieju wzięli udział w praktycznym szkoleniu z przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Instruktaż przeprowadzili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skwierzynie.

Uczestnicy, którzy zajęli trzy najlepsze miejsca w swojej grupie wiekowej, będą reprezentować naszą Gminę na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Międzyrzeczu.

Oto zwycięzcy poszczególnych grup:

1.    I grupa wiekowa:

•    Miejsce I - Anna Dębicka (Zespół Edukacyjny w Skwierzynie);
•    Miejsce II - Paweł Ogrodowski (Szkoła Podstawowa w Murzynowie);
•    Miejsce III - Emilia Nonn (Zespół Edukacyjny w Skwierzynie) .

2.    II grupa wiekowa:

•    Miejsce I – Mateusz Szczecina (Szkoła Podstawowa w Murzynowie);
•    Miejsce II – Kacper Kubacki (Szkoła Podstawowa w Murzynowie);
•    Miejsce III – Aleksander Thiele (Szkoła Podstawowa w Murzynowie).

3.    III grupa wiekowa:

•    Miejsce I – Kamil Kamiński (Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach);
•    Miejsce II – Mateusz Paszko (Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie);
•    Miejsce III – Daniel Suszczyński (Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie).

Na zakończenie spotkania  Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zostali dodatkowo uhonorowani  pamiątkowymi statuetkami.


Pragniemy dodać, że bardzo cieszy nas zainteresowanie dzieci tematyką bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z nadzieją patrzyli na uczestników, szukając w nich przyszłych kandydatów do służby.


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników i dziękujemy za udział w konkursie.   Zwycięzcom z poszczególnych grup wiekowych, którzy zakwalifikowali się do udziału w eliminacjach powiatowych,  życzymy sukcesów w dalszych etapach Turnieju.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.