Ulgi dla inwestorów

Władze samorządowe Gminy Skwierzyna dokładają wszelkich starań, aby stworzyć przyjazny klimat dla biznesu.

Skwierzyna to miasto położone  w województwie lubuskim. Sąsiaduje z gminami: Przytoczna, Bledzew, Międzyrzecz, stanowiąc część powiatu międzyrzeckiego. Gminę zamieszkuje 13 tys. osób, w tym 10 tys. miasto Skwierzyna. W granicach administracyjnych znajduje się 7 sołectw. W Skwierzynie krzyżują się drogi: krajowa nr 24 relacji Poznań – Gorzów i droga międzynarodowa S-3 Wrocław – Szczecin. Niedaleko stąd do trzech stolic – województwa (Zielona Góra, Gorzów) oraz Niemiec – Berlina.

Inwestorzy, którzy zdecydują się podjąć działalność gospodarczą na naszym terenie, mogą liczyć ze strony samorządu na szeroko pojęte wsparcie i pomoc merytoryczną w zakresie udzielania pełnej informacji o:

- dostępnych terenach inwestycyjnych, działkach budowlanych itp.,
- oferowanych ulgach preferencyjnych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy (np. zwolnieniach z podatku od nieruchomości),
- możliwościach rozwoju biznesu na naszym terenie,
- możliwym wsparciu doświadczonych pracowników Urzędu Miejskiego w Skwierzynie w zakresie informacji o możliwości współfinansowaniu działań ze źródeł zewnętrznych.

Zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr LIV/388/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku podjęto decyzję o zastosowaniu zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy rozpoczną działalność gospodarczą na terenie Gminy Skwierzyna oraz dla przedsiębiorców, którzy w wyniku nowych inwestycji uruchomią działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności handlowej detalicznej i handlowej hurtowej pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy.

Okres zwolnienia uzależniony jest od ilości nowoutworzonych miejsc pracy, tzn:

- 2 lata - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
- 3 lata - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy
- 4 lata - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy,
- 5 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 40 miejsc pracy
- 6 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy.

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania ulg z tytułu utworzenia miejsc pracy zawiera uchwała oraz załącznik:

- Uchwała Rady Miejskiej

- Zmiana Uchwała Rady Miejskiej

- Załącznik nr 1


Dla przedsiębiorców już istniejących, którzy zwiększą zatrudnienie w swoich firmach podjęto uchwałę nr LIV/389/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.

Okres zwolnienia uzależniony jest od ilości nowoutworzonych miejsc pracy, tzn:

- 1 rok – jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy
- 2 lata – jeżeli utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy
- 3 lata - jeżeli utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracy
- 4 lata - jeżeli utworzono co najmniej 40 nowych miejsc pracy,
- 5 lat - jeżeli utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy
- 6 lat - jeżeli utworzono co najmniej 60 nowych miejsc pracy

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania ulg z tytułu utworzenia miejsc pracy zawiera uchwała i załączniki:

- Uchwała Rady Miejskiej

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2


Kontakt:
Urząd Miejski w Skwierzynie
ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna
Iwona Kamińska
Referat Finansowo - Budżetowy (p. 11)
tel. 95 721 65 19
e-mail: podatki-umigatskwierzyna [dot] pl