Inwestujemy w sport, kulturę i rekreację

1.739.802,79 zł

w tym pozyskaliśmy ze środków europejskich i krajowych 668.144,50

 

2015 rok:

2016 rok:

2017 rok:

2018 rok: