OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAKŁADOWEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "BUDOWLANI" MURZYNOWO

05.06.2018

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Zakładowego Ludowego Klubu Sportowego „BUDOWLANI” Murzynowo na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
.
Nazwa zadania:
„Jubileusz 70-lecia klubu piłkarskiego ZLKS „BDOWLANI” Murzynowo”.

Do pobrania: